ozviat

یافتن پست: #Queue

صابر طباطبائی یزدی
saber
پاک کردن صف اسکیوال سرور clear
محمدی
mohammadi
برای اینکه بتوانیم لیست کاری را به هر بخش بفرستیم تا هر کاربری کار مربوط به خود را دریافت کرده و انجام دهد از کدام موارد زیر استفاده می کنیم؟ 1- sales literature -4 queues -3 workplace -2 Accounts

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ
باشگاه مشتریان مصباح سافت · تماس