ozviat

یافتن پست: #diffrential

صابر طباطبائی یزدی
saber
یک سناریو کد خوب برای که با بتوانیم آخرین بک آپ فول را از یک سرور با کد پیدا کنیم و سپس و سپس به ترتیب روی سرور دوم کنیم
https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1584/auto-generate-sql-server-...ory/

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ
باشگاه مشتریان مصباح سافت · تماس