ozviat

یافتن پست: #gamification

صابر طباطبائی یزدی
saber
یه ایده: من یه ایده ای داشتم اونم این بود که اپ های موبایل من رو چه کسی داره میبینه
صابر طباطبائی یزدی
saber
تئوری Gamification در شیرپوینت 2010 : اگر شما بخواهید در یک سازمان بزرگ یک شبکه اجتماعی داخلی با هدف مدیریت داشته باشید.
http://sharepoint.stackexchange.com/q/60207/5170

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ
باشگاه مشتریان مصباح سافت · تماس